Letný prímestský tábor Fíííha 12.7. – 16.7.2021 – POKYNY

Letný prímestský tábor Fíííha 12.7. – 16.7.2021 – POKYNY

Vážení rodičia, milí žiaci,
dokumentoch na stiahnutie nájdete pokyny pre I. turnus letného prímestského tábora Fíííha.

Súčasťou je aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré dostane každý zákonný zástupca pri prvom príchode dieťaťa do tábora.