LIST RIADITEĽA ŠKOLY ŽIAKOM – dištančné vzdelávanie

LIST RIADITEĽA ŠKOLY ŽIAKOM – dištančné vzdelávanie

Milí žiaci,
situácia na Slovensku a vo svete nás prinútila pristúpiť k učeniu, ktoré bude prebiehať prostredníctvom internetu. Želám vám, aby vás takáto forma učenia sa bavila a bola pre vás prínosnou. Vaši učitelia venujú príprave takýchto úloh veľa času, preto vás chcem poprosiť, aby ste si aj vy vaše dni zorganizovali podobne ako v škole. Určte si čas na učenie sa, odpočinok, jedlo, hygienu… Ak niečomu nebudete rozumieť, neváhajte sa obrátiť so svojimi otázkami na svojich učiteľov. Napíšte im správu, radi vám odpovedia.

Milí prváčikovia, pre vás budú tieto týždne určite najťažšie. Želám vám, aby ste spoločne s vašimi rodičmi zvládli učenie sa hravo. Precvičujte doma písanie, nahlas čítajte a veľa počítajte, tak ako to robievate aj v škole. Pani vychovávateľky si pre vás pripravili rôzne zábavné pracovné listy, hry… vyskúšajte si ich vo voľnom čase.

Milí deviataci, úprimne ma mrzí, že táto situácia vznikla tesne pred termínom Testovania 9 a prijímacích pohovorov. Postavte sa k úlohám, ktoré vám zadávajú moji kolegovia, zodpovedne. Zamerajte sa na testy z matematiky a slovenského jazyka. Odporúčam vám riešiť testy aj vo voľnom čase, aby ste boli pripravení, čo najlepšie.

Milí žiaci, v závere mi dovoľte vysloviť iba jedno želanie. Želám si, aby sme sa všetci čo najskôr stretli opäť v škole zdraví. Dávajte na seba pozor!

Martin Fazekaš
riaditeľ školy