List rodičom – ku dištančnému vzdelávaniu

List rodičom – ku dištančnému vzdelávaniu

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov V. – IX. ročníka,
touto cestou by som sa Vám v krátkosti chcel prihovoriť, keďže ma niektorí z Vás oslovili v súvislosti s dištančným vzdelávaním na našej škole, ktoré prebieha pre žiakov II. stupňa od 26.10.2020.

Viac sa dočítate v liste, ktorý nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: