Máme víťazku v súťaži “Najkrajší sen”

Máme víťazku v súťaži “Najkrajší sen”

V celomestskej výtvarnej súťaži “Najkrajší sen” získala krásne 3. miesto so svojou výtvarnou prácou “Mliečny sen” ELENA HROMADOVÁ, žiačka IV.A triedy.

Jej talent rozvíja pani učiteľka Helena Wilková.
Srdečne blahoželáme!

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení