MIKULÁŠ V ŠKOLE – 7.12.202

MIKULÁŠ V ŠKOLE – 7.12.202

Na známosť sa všetkým dáva, tá radostná správa… Hroncovu osobne navštívi MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi 7.12.2020 a rozdá všetkým poslušným a šikovným deťom (na Hroncovej máme iba také) sladké odmeny.

P.S.: Na druhostupniarov sme mysleli tiež. Nebojte sa, balíčky vás počkajú.

P.S.2.: Nebuďte smutní… určite niečo vymyslíme aj pre vás.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení