Milí prváčikovia! Tešíme sa na Vás!

Milí prváčikovia! Tešíme sa na Vás!

Milí prváčikovia,
zajtra sa začne vo vašich životoch nová etapa. Pomyselne prvýkrát prekročíte prah našej “veľkej” školy. Želáme vám úspešný štart, aby sa vám školské povinnosti plnili ľahko. Želáme si, aby z vás vyrástli múdri a šťastní žiaci.

Tešíme sa na vás!

Stretneme sa zajtra o 9.00 hod.

Vaše nové pani učiteľky