NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL

NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

Žiaci I. a II. stupňa sa budú od 11.1.2021 vzdelávať dištančne.

Škola má záujem zriadiť školské kluby detí (celodenné – aj so vzdelávacou časťou) pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre – viď správa v Edupage od riaditeľa školy.

Od 18.1.2021 – prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa

Od 25.1.2021 – prezenčné vyučovanie pre žiakov II. stupňa

Držme si prsty, aby sme sa vrátili BEZPEČNE do školy.

Prosíme rodičov žiakov I. stupňa, aby si prečítali správu v Edupage od riaditeľa školy, ktorá bola zaslané dnes poobede.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení