Novoročný príhovor riaditeľa školy

Novoročný príhovor riaditeľa školy

Ctení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, priatelia našej školy!

Nový rok je začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. Život človeka je pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, ale aj z dní poznačených smútkom, bolesťou a neúspechmi. 

Preto vám želám,

– aby ste mali dostatok zdravia a sily na pokračovanie a rozvíjanie toho dobrého, čo ste začali,

– aby ste sa nebáli prekážok, ktoré vás stretnú,

– aby ste hľadali a ochraňovali ozajstné ľudské hodnoty,

– aby vás svojou prítomnosťou tešili vaši blízki,

– aby vás neopúšťal životný optimizmus,

– a nech v každom dni nového roku 2021 ostane pre vás kúsok vianočného kúzla, sviatočnej atmosféry, spokojnosti a štedrosti.

Rok 2021 bude pre našu školu v znamení spomienok! Pripomenieme si už 60 rokov od okamihu, kedy prvý riaditeľ školy Šimon Zelený, spoločne so svojimi kolegami, privítali 1. septembra 1961 prvých žiakov našej školy a začala sa písať história našej Hroncovej! Verím, že nám okolnosti dovolia pripomenúť si tento akt slávnostnou akadémiou a radom podujatí, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme.

Dovoľte mi zaželať všetkým šťastný a úspešný nový rok 2021! Nech je pre Vás rokom pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených želaní a dosiahnutých cieľov.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: