NULTÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – 26.8.2019 – POZVÁNKA

NULTÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE – 26.8.2019 – POZVÁNKA

Vážení rodičia budúcich prváčikov,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na “Nulté rodičovské združenie”, ktoré sa uskutoční 26. augusta 2019 o 16.00 hod. v hlavnej budove (budova B) Technickej univerzity v Košiciach na Letnej ulici č. 9 – poslucháreň P 24 (Poslucháreň T-Systems Slovakia).

Program:
– základné informácie o škole
– rozdelenie prváčikov do tried
– školská jedáleň, športové triedy, centrum voľného času
– ako zvládnuť prvé dni v škole

Tešíme sa na Vašu účasť
vedenie školy

Zoznamy žiakov 1. ročníka zverejníme na webovej stránke školy najneskôr 23. augusta (vo večerných hodinách), na výveske školy (školská brána) budú zoznamy zverejnené 26. augusta 2019.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

ZŠ Hroncova …škola plná prekvapení

Nulté RZ 2019