Nulté rodičovské združenie – POZVÁNKA

Nulté rodičovské združenie – POZVÁNKA

Vážení rodičia budúcich prváčikov,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na “Nulté rodičovské združenie”, ktoré sa uskutoční 25. augusta 2021 (streda) o 16.00 hod. v Aule Maxima – Technickej univerzity v Košiciach na Letnej ulici č. 47/5.

Program:

– základné informácie o škole,
– rozdelenie prváčikov do tried,
– školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času,
– ako zvládnuť prvé dni v škole.

Tešíme sa na Vašu účasť

vedenie školy

Informáciu o zadelení žiakov do tried budú dostávať zákonní zástupcovia žiakov e-mailom najneskôr 24. augusta 2021 (v zmysle GDPR nebudú zoznamy žiakov zverejnené na webovej stránke školy).

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení