Oznam o vyhlásení zákazky – oprava časti strechy na IV. pavilóne ZŠ

Oznam o vyhlásení zákazky – oprava časti strechy na IV. pavilóne ZŠ

Dňa 12.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava časti strechy na IV. pavilóne ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.11.2019 do 8:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.