Oznam o vyhlásení zákazky – rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne

Oznam o vyhlásení zákazky – rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne

Dňa 22.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.11.2019 do 8:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.