Oznam o vyhlásení zákazky – stoly a stoličky do školskej jedálne

Oznam o vyhlásení zákazky – stoly a stoličky do školskej jedálne

Dňa 22.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Stoly a stoličky do školskej jedálne“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.10.2019 do 10:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.