Oznam o vyhlásení zákazky – výmena PVC v triedach

Oznam o vyhlásení zákazky – výmena PVC v triedach

Dňa 22.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena PVC v triedach“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.10.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.