Plenárne zasadnutie Rady rodičov – POZVÁNKA

Plenárne zasadnutie Rady rodičov – POZVÁNKA

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na Plenárne zasadnutie Rady rodičov rodičovského združenia pri ZŠ Hroncova, ktoré sa uskutoční 19.9.2019 o 16.30 hod. v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Bezprostredne po jeho skončení budú nasledovať triedne aktívy RZ s triednymi učiteľmi.

Tešíme sa na spoločné stretnutia

Rodičovské