POĎAKOVANIE ZA ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

POĎAKOVANIE ZA ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Milé deti, naši budúci prváčikovia,
asi si ani nedokážete predstaviť, akú máme z vás radosť. Počas niekoľkých dní sme mali jedinečnú šancu spoznať tie najšikovnejšie deti z Košíc a okolia. 

Veríme, že sa už teraz tešíte na september, kedy Vás všetkým našim žiakom predstavíme, ako našich ozajstných prvákov a prvýkrát prekročíte prah našej školy. 

Vážení rodičia,
chcem sa vám všetkým úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste zapísali do našej školy to najcennejšie, čo doma máte – vaše dieťa. Ženiete nás naďalej vpred na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. 

Ďalej sa Vám chcem poďakovať za trpezlivosť pri administratívnych úkonoch spojených so zápisom do 1. ročníka a váš zodpovedný prístup. Úprimne sa tešíme, že budeme mať od septembra takých láskavých a starostlivých rodičov, ktorí, veríme, budú vždy nápomocní. 

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení