POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ! PREZENČNÉ VYUČOVANIE SA NEOBNOVUJE!

POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ! PREZENČNÉ VYUČOVANIE SA NEOBNOVUJE!

V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 NEOBNOVUJE vyučovanie v našej škole a to DO ODVOLANIA.

V prevádzke naďalej ostáva celodenný ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy