Pokyn riaditeľa – zber informácií o mieste pobytu žiakov

Pokyn riaditeľa – zber informácií o mieste pobytu žiakov

Vážení rodičia,
žiadame vás o bezodkladné vyplnenie čestného prehlásenia, ktoré sa týka zberu informácií o mieste pobytu žiakov počas jarných prázdnin (29.2. – 8.3.2020) za účelom ochrany verejného zdravia.

Čestné prehlásenie nájdete na linku:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAR5TkQRUN09SV0c0U0NRRVBBUUNQTVA0STlKQlpIMi4u

Zber údajov je potrebné vykonať (čestné prehlásenie odoslať elektronicky) do štvrtka 12. marca 2020 do 12.00 hod.
Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom

Mgr. Martin FAZEKAŠ
riaditeľ školy