Pomôžme Knižnici pre mládež mesta Košice

Pomôžme Knižnici pre mládež mesta Košice

Vážení rodičia, milí žiaci,
touto cestou Vás chcem úprimne požiadať, v mene Knižnice pre mládež mesta Košice a jej partnerov (TUKE), ktorí sú zároveň rodičmi našich žiakov, o vyplnenie online dotazníka.

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila dotazník, aby zistila, akú má hodnotu pre čitateľov.

Vyplňte dotazník do 15. októbra a pomôžete knižnici zlepšiť jej služby.

Veľmi pekne ďakujeme.

https://www.click4survey.sk/s4/51476/bd167106?fbclid=IwAR32pYgiN3jgIz_ucXMT6X1jjlHLZMh3K89AI4O5QMV8kVi-Qk649LBa5uc

S pozdravomMgr. Martin Fazekašriaditeľ školy