Poplatky za ŠKD v mesiaci január

Poplatky za ŠKD v mesiaci január

Vážení rodičia,
mnohí sa nás pýtate, či máte uhradiť poplatok za školský klub detí v mesiaci JANUÁR…

Mesačný poplatok za ŠKD sa uhrádza, ak dieťa navštevuje ŠKD aspoň JEDEN DEŇ v mesiaci. Keďže nedokážeme odhadnúť, aké rozhodnutie prijme vláda a následne minister školstva – v prípade ak uhradíte poplatok – riadne sa vám zaeviduje v module PLATBY v Edupage.

V prípade, že žiaci v januári nenastúpia do školy a vaše dieťa nebude navštevovať školský klub detí – platba sa mu automaticky presunie na nasledujúci mesiac (nasledujúce mesiace).

Ak vám vzniknú preplatky – tie VŽDY vraciame na váš účet na konci školského roka (v júni).

Ďakujeme za porozumenie.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení