POZVÁNKA – Triedne aktívy RZ 9.6.2022

POZVÁNKA – Triedne aktívy RZ 9.6.2022

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia PREZENČNE – v kmeňových učebniach jednotlivých tried dňa 9. júna 2022 so začiatkom o:
I. stupeň (ročníky I. – IV.) o 17.00 hod.
II. stupeň (ročníky V. – IX.) o 16.00 hod.

Program:
1. Hodnotenie prospechu a správania za II. polrok školského roka 2021/2022
2. Aktuálne úlohy, podujatia
3. Rôzne
4. Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy