Pri kávičke veselo i vážne – 2022

Pri kávičke veselo i vážne – 2022

PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

PRVÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NAŠEJ ŠKOLE bude ONLINE!

Vážení rodičia,dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na neformálne stretnutie “Pri kávičke – veselo i vážne”, ktoré sa uskutoční 18. januára 2022 o 16.30 hod. ONLINE, prostredníctvom MS Teams.

Dozviete sa:
– Čo by mal Váš predškolák vedieť pred vstupom do školy?
– Aká a čím je výnimočná naša škola?
– Čo by ste mali vedieť o zápise? …. a to všetko v pohodlí Vášho domova, pokojne aj pri kávičke alebo čajíku!

Veríme, že naše pozvanie prijmete.
Tešíme sa na Vás

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auWGoYlo-UYsEE8ZUqgbda4ECI4wvQGMDa-QTe_Gg5u81%40thread.tacv2/1641982615650?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2bde2fb-a6ff-4506-a675-9d4ee8e84ceb%22%2c%22Oid%22%3a%22fe0685b9-2439-43e9-b87d-2ac5d406d16d%22%7d

P.S.: Nezabudnite si termín zapísať už dnes do Vášho kalendára.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení