Prihlasovanie žiakov do ŠKD a na voliteľný predmet SRL pre školský rok 2020/2021

Prihlasovanie žiakov do ŠKD a na voliteľný predmet SRL pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,
prostredníctvom školského informačného portálu Edupage Vás prosíme o vyplnenie online prihlášky pre budúci školský rok 2020/2021:

1. prihláška do školského klubu detí (poznámka: budúcoroční piataci môžu byť prijatí iba v prípade voľných kapacít v oddeleniach ŠKD),

2. prihláška na voliteľný predmet športová príprava – korčuľovanie.

Ďakujeme.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení