Riaditeľské voľno – žiaci IV., VI. – IX. ročníka (20.11.2019)

Riaditeľské voľno – žiaci IV., VI. – IX. ročníka (20.11.2019)

Riaditeľ Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2019) žiakom IV., VI. – IX. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno dňa 20. novembra 2019 (streda).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať vo štvrtok 21. novembra 2019. Žiaci I. – III. ročníka majú náhradný program – Športový deň v Steam factory (OC Atrium Optima). ŠKD, ŠJ a CVČ sú v riadnej prevádzke.

Odôvodnenie

V čase od 8.00 do 12.00 hod. bude prebiehať celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka T5 – 2019.

Ďakujeme za porozumenie

Mgr. Martin FAZEKAŠ

        riaditeľ školy