Rozmiestnenie tried v školskom roku 2020/2021

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2020/2021

Milí žiaci,
pre lepšiu orientáciu v budovách našej školy sme si pre vás pripravili “mapku” rozmiestnenia tried. V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci 2.9.2020 sami do svojich tried.


ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

DOKUMENT NA STIAHNUTIE: