Rozmiestnenie tried v školskom roku 2021/2022

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2021/2022

Milí žiaci,
pre lepšiu orientáciu v budovách našej školy sme si pre vás pripravili “mapku” rozmiestnenia tried. V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci 2.9.2021 sami do svojich tried.


ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

DOKUMENT NA STIAHNUTIE: