Slávnostná imatrikulácia – POZVÁNKA

Slávnostná imatrikulácia – POZVÁNKA

Na známosť sa všetkým dáva tá skvelá, radostná správa!
Všetkých prvákov prijme jeho veličenstvo kráľ Martin do stavu žiackeho 15. novembra 2022 o 16.30 hod. v Historickej radnici mesta Košice, Hlavná 59 v Košiciach.

Kráľovstvo prekvapení pozýva na túto slávnosť všetky mamky, ockov, babky, dedkov, tetky, ujkov…

Tešíme sa na Vás

Vaše Kráľovstvo prekvapení