Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Vážení rodičia, starí rodičia, ctení priatelia školy, milí žiaci,
srdečne Vás pozývame na Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 28. júna 2019 o 8.00 hod. na školskom dvore.

PROGRAM:
– odovzdanie riaditeľských pochvál
– rozlúčka s pani riaditeľkou Klárou DZIAKOVOU
– uvedenie do funkcie a symbolické odovzdanie školy novému riaditeľovi školy Martinovi FAZEKAŠOVI

Organizácia dňa 28. júna 2018 /piatok/

08.00 – Slávnostné ukončenie školského roka (školský dvor)
09.15 – Ukončenie slávnosti, odovzdávania vysvedčení v triedach (odchod žiakov domov – cca o 10.00)
od 10.30 do 12.00 – Vydávanie obedov v školskej jedálni (odhlásenie žiakov z obedov je možné najneskôr do 21. júna 2019 – do 14.00)
do 12.00 – V prevádzke je školský klub detí (ŠKD)

Letné prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2019
Nástup do školy: 2. 9. 2019 (08.00 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka)

Kontakty počas letných prázdnin:
tel.: 055/633 32 44, 0904 47 47 28 – riaditeľ školy, 055/633 21 89 – spojovateľka, hospodárka školy
e-mail: zs@zshronke.edu.sk

ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN: 

každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. 

Koniec šk. roka