Svetový deň teplákov

Svetový deň teplákov

Opäť po roku si na Hroncovej pripomenieme svetový DEŇ TEPLÁKOV!!! A určite bude SVETOVÝ! 

Vedenie školy, učitelia, pani vychovávateľky, žiaci i nepedagogickí zamestnanci prídu 23. januára 2020 (vo štvrtok) do školy a do práce v TEPLÁKOCH! 

Decká a budeme opäť súťažiť! Ktorá trieda prekoná rekord a všetci jej žiaci prídu v teplákoch? Odmena bude istá! 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení