Triedne aktívy a plenárne zasadnutie ONLINE

Triedne aktívy a plenárne zasadnutie ONLINE

Triedne aktívy RZ a plenárne zasadnutia sa uskutočnia ONLINE prostredníctvom platformy MS Teams v týchto termínoch:

I. stupeň:
I. A – 21.9. o 18.00
I. B – 20.9. o 17.00
I. C – 20.9. o 17.00
I. D – 21.9. o 17.00
II. A – 21.9. o 16.00
II. B – 20.9. o 16.00
II. C – 20.9. o 18.00
II. D – 20.9. o 18.00
II. E – 20.9. o 17.00
III. A – 22.9. o 17.30
III. B – 21.9. o 17.00
III. C – 20.9. o 17.00
III. D – 21.9. o 17.30
IV. A – 22.9. o 16.30
IV. B – 21.9. o 17.00
IV. C – 21.9. o 17.30
IV. D – 21.9. o 17.00

II. stupeň:
V.A – 21.9. o 17.00
V.B – 22.9. o 17.00
V.C – 21.9. o 17.00
VI.A – 20.9. o 17.00
VI.B – 21.9. o 17.00
VI.C – 21.9. o 16.00
VII.A – 20.9. o 16.30
VII.B – 21.9. o 17.00
VIII.A – 21.9. o 17.00
IX.A – 21.9. o 16.30

Novým žiakom boli zaslané heslá a ďalšie informácie prostredníctvom školského informačného portálu Edupage.

Bližšie informácie Vám zašlú triedni učitelia.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení