Usmernenie – Dobrovoľné vyučovanie od 1.6.2020

Usmernenie – Dobrovoľné vyučovanie od 1.6.2020

Vážení rodičia,
v dokumentoch na stiahnutie nájdete:
1. Usmernenie k dobrovoľnému vyučovaniu od 1.6.2020,
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu/rodiča (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti).

V priebehu nasledujúcich dní Vás budú kontaktovať o ďalších podrobnostiach triedne učiteľky a pani vychovávateľky.

Chcem Vás ubezpečiť, že naša škola je na znovuotvorenie pripravená (po všetkých stránkach), na našich žiakov sa už veľmi tešíme. Verím, že to spoločne zvládneme a úspešne ukončíme tento “netradičný” školský rok.

V prípade, že nemáte k dispozícii tlačiareň a potrebujete Vyhlásenie zákonného zástupcu, môžete si ho prísť prevziať do školy (vo vestibule hlavnej budovy – na stolíku) v termíne:

28.5.2020 (štvrtok) 8.30 – 13.00 hod.
29.5.2020 (piatok) 7.00 – 13.00 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: