Usmernenie – opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení

Usmernenie – opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení

Vážení zákonní zástupcovia, vážení rodičia,
po dôkladnej úvahe sme sa rozhodli vydať usmernenie, ktoré je v súlade s Usmernením hlavného hygienika SR, Usmernením MŠVVaŠ SR a Usmernením mesta Košice a oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice (zriaďovateľ školy).
Prosíme Vás, aby ste zvážili účasť Vášho dieťaťa na vyučovaní v prípade príznakov respiračných ochorení.
Usmernenie budeme priebežne aktualizovať.