Usmernenie pre rodičov – dištančné vzdelávanie

Usmernenie pre rodičov – dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia,
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušila vyučovanie v školách a v školských zariadeniach. Z usmernenia, ktoré vydala 12. marca 2020 vyplýva, že vyučovanie nebude prebiehať v školách, ale prostredníctvom elektronickej komunikácie so žiakmi.

V priloženom dokumente nájdete usmernenie k vyučovaniu počas nasledujúcich týždňov. Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom Edupage.

Mgr. Martin Fazekaš – riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: