Usmernenie riaditeľa školy od 2.10.2019

Usmernenie riaditeľa školy od 2.10.2019

Vážení rodičia,
dňom 2. októbra 2019 sa začne s rekonštrukciou sociálnych zariadení v IV. pavilóne (pavilón nad školskou jedálňou, v ktorom sa vyučujú žiaci I. ročníka), z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a rovnako z dôvodu zabezpečenia nerušeného vyučovania a výchovnej činnosti vydáva riaditeľ školy Mgr. Martin Fazekaš toto usmernenie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: 

USMERNENIE RIADITEĽA ŠKOLY

Rozmiestnenie tried v hlavnej budove školy