Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc

Ctení rodičia, milí žiaci,
v mene zamestnancov našej školy mi dovoľte popriať Vám a Vašim rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

Veľká noc je spojená s príchodom jari, prebúdzaním prírody, nech je pre nás povzbudením do ďalších dní.

Príjemné veľkonočné sviatky želajú

Martin Fazekaš a zamestnanci ZŠ Hroncova 23 v Košiciach