Víťazi geografickej olympiády

Víťazi geografickej olympiády

MÁME VÍŤAZOV!!!
V čase pandémie a dištančného vzdelávania sa podarilo získať našim žiakom krásne ocenenia v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Kategória G (5. ročník)
1. miesto: Ema Kočišová (5.A)
2. miesto: Viktória Šteinová (5.C)
úspešný riešiteľ: Matej Nyergeš (5.B)

Kategória F (6. – 7. ročník)
úspešný riešiteľ: nicky Girašek (6.A)
úspešná riešiteľka: Sofia Nutárová (6.B)

Kategória E (8. – 9. ročník)
úspešná riešiteľka: Ema Osvaldová (8.A)
úspešná riešiteľka: Daniela Mária Tuptová (8.A)
úspešná riešiteľka: Michaela Štofčíková (8.A)

Srdečne blahoželáme!

Koordinátorkou je pani učiteľka Németová.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení