Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Riaditeľ školy vyhlasuje voľby členov Rady školy – zástupcov rodičov:

1. kolo 16. septembra 2020 o 16.30 hod. pre voľby zástupcov rodičov (volia zákonní zástupcovia žiakov I. – III. ročníka)
2. kolo 17. septembra 2020 o 16.30 hod. pre voľby zástupcov rodičov (volia zákonní zástupcovia žiakov IV. – IX. ročník)
v priestoroch Základnej školy, Hroncova 23, Košice (ďalej aj ako ZŠ).

Aktualizácia: zverejnenie kandidátnej listiny (termín: 15.9.2020)