Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa

Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, Košice Telefón: 055/633 32 44
E-mail pre zasielanie dokumentov: zshroncova@gmail.com
Kategória voľného pracovného miesta: Asistent učiteľa   

Doplňujúce informácie
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Nástup do zamestnania: 15.3.2021
Úväzok: 100%

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2021 (s možnosťou predĺženia do 31.8.2022)

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: zshroncova@gmail.com do 09.03.2021.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate“ (napr.: Žiadosť – asistent učiteľa). Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: