Vyhlásenie o bezinfekčnosti – aktualizované (10.9.2020)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – aktualizované (10.9.2020)

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo aktualizované znenie vyhlásenia o bezinfekčnosti (ktoré zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: