Výzva – nákup nábytku a vnútorného vybavenia

Výzva – nákup nábytku a vnútorného vybavenia

Nákup nábytku a vnútorného vybavenia II. pavilónu

Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup nábytku a vnútorného vybavenia II. pavilónu“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.07.2020 do 09:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.