Výzva – nákup technického vybavenia

Výzva – nákup technického vybavenia

Nákup technického vybavenia II. pavilónu

Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup technického vybavenia II. pavilónu“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.07.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.