ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – ONLINE PRIHLÁŠKA

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – ONLINE PRIHLÁŠKA

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky: https://zshroncova.edupage.org/register/

Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022, ktorý sa na našej škole uskutoční v piatok 9.4.2021 od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 10.4.2021 od 8.00 do 12.00 hod.

Ak by situácia neumožnila uskutočniť zápis prezenčne (pandemické opatrenia) budeme Vás telefonicky kontaktovať, kde si dohodneme presný postup a termín online zápisu s Vašim predškolákom.

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení