Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky: https://zshroncova.edupage.org/register/ (kliknite TU)

Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa na našej škole uskutoční v piatok 1.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 2.4.2022 od 8.00 do 12.00 hod. (po vyplnený elektronickej prihlášky vás bude telefonicky kontaktovať vedenie školy, dohodnete si presný termín zápisu). 

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa.