Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční ELEKTRONICKY

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční ELEKTRONICKY

Zápis žiakov sa počas mimoriadnej situácie uskutoční prioritne elektronicky, prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú môžete vyplniť:
https://zshroncova.edupage.org/register/

Zriaďovateľ školy (mesto Košice) určil termín zápisu:
16. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
17. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
18. apríla 2020 od 08.00 do 12.00 hod.

Tento termín je prioritne určený pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorých nemajú prístup k internetu a nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku. Všetky dôležité informácie nájdete aj vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=d9se9vQxnjI

Online prihlášku vyplníte tu: https://zshroncova.edupage.org/register/