ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka – DOKUMENTY – NOVÉ

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka – DOKUMENTY – NOVÉ

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky: https://zshroncova.edupage.org/register/ (KLIKNITE TU)

Vytlačenú a podpísanú prihlášku a ďalšie dokumenty (nájdete ich pod týmto textom v sekcii DOKUMENTY NA STIAHNUTIE – dole na tejto stránke) prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa v našej škole uskutoční 
v piatok 1.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod. 
v sobotu 2.4.2022 od 8.00 do 12.00 hod.
podľa harmonogramu – čas zápisu ste si telefonicky vopred dohodli s vedením školy.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte:
055/6332189 – Mgr. Miriam Jelčová – zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa.

Vyplnenú elektronickú prihlášku Vám radi vytlačíme (na požiadanie) v škole počas zápisu. 🙂

Upozorňujeme Vás, že odoslanie online prihlášky nie je náhradou vašej osobnej účasti i osobnej účasti dieťaťa na zápise do 1. ročníka.

Všetky ostatné dokumenty k zápisu si môžete stiahnuť v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE (v PDF verzii alebo vo WORDe) alebo vyplniť priamo osobne na zápise.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Ak nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu:

Písomné vyhlásenie, že dokumenty spojené so zápisom bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca: