Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční ELEKTRONICKY

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční ELEKTRONICKY

Zápis žiakov sa počas mimoriadnej situácie uskutoční prioritne elektronicky (bez osobnej účasti detí), prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú môžete vyplniť:
https://zshroncova.edupage.org/register/

Zriaďovateľ školy (mesto Košice) určil termín zápisu:
9. apríla 2021 od 14.00 do 18.00 hod.
10. apríla 2021 od 08.00 do 12.00 hod.

Tieto termíny sú určené iba pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu a nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku (bez osobnej účasti detí).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
zshroncova@zshroncova.sk
055/ 633 32 44 – riaditeľ školy