ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOVV

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOVV

Vážení rodičia, milí žiaci,
uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť a potrebu neustáleho zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov, budeme v novom školskom roku zbierať použité jedlé oleje a tuky.

Olej vyzbieraný z domácností žiakov a personálu bude žiadané priniesť do školy, oranžový kontajner sa nachádza pri vstupe do areálu školy.

Základné dôvody na triedenie jedlých olejov v tukov:
– Eliminácia zanášania odpadového potrubia
– Prevencia havárií kanalizačnej siete
– Znižovanie znečistenia odpadových vôd a redukcia produkcie CO2
– Šetrenie prírodných zdrojov vďaka recyklácii odpadu

Systém zberu bude nastavený nasledovne:
– Odpad, použité jedlé oleje a tuky, musí byť do nádoby vložený v pevne uzatvorenej plastovej fľaši
– Naplnená uzatvorená plastová fľaša má byť vhodená do otvoru v nádobe

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení