ZBER PAPIERA… na Hroncovej

ZBER PAPIERA… na Hroncovej

Milí naši žiaci, rodičia,

život v našej škole sa postupne dáva do “normálu”, aj keď hygienické a bezpečnostné opatrenia sú na našej škole prioritou.

Počas nasledujúceho týždňa sme sa rozhodli zorganizovať na našej škole ZBER PAPIERA.

Odvážený a zviazaný papier môžete nosiť do kontajnera, ktorý bude klasicky umiestnený v zadnej časti nášho areálu (pri školskej jedálni). Informáciu o množstve prineseného papiera pošlite cez Edupage Vašej pani učiteľke triednej.

Najlepší zberači budú ocenení, okrem vecných darov sme si pripravili aj PIZZA párty pre najlepšiu triedu (ak budú rodičia víťaznej triedy súhlasiť a opatrenia to umožnia). 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení