Zoznam školských pomôcok pre školský rok 2022/2023

Zoznam školských pomôcok pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,
nový školský rok sa blíži, a preto zverejňujeme zoznam školských pomôcok:

– pre žiakov I. stupňa – podľa jednotlivých tried,
– pre žiakov II. stupňa – podľa ročníkov a jednotlivých predmetov.

Tešíme sa na Vás už 5. septembra 2022.

Želáme Vám ešte príjemné prázdniny.