Zverejňujeme voľné pracovné miesta

Zverejňujeme voľné pracovné miesta

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

E-mail pre zasielanie dokumentov: zshroncova@gmail.com

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2021

Kategória voľných pracovných miest:

  1. učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  2. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: anglický jazyk a literatúra,
  3. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka,
  4. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: informatika – technika,
  5. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: matematika.

Zoznam požadovaných dokladov:     

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                 

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: zshroncova@gmail.com do 22.05.2020.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť SJL – OBN).

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Martin FAZEKAŠ         
riaditeľ školy